Έλληνες που συμμετέχουν στην ερευνητική προσπάθεια μιας "Φιλοσοφίας για παιδιά":

1) Έλενα Θεοδωροπούλου (theod@rhodes.aegean.gr) 

Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Παιδείας στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: ηθική εκπαίδευση / εκπαίδευση αξιών, διδακτική της φιλοσοφίας / φιλοσοφικές πρακτικές, ρόλος του εκπαιδευτικού, παιδεία για τη δημοκρατία, φιλοσοφία του σώματος, φιλοσοφία και γυναικείο φύλο. Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

    - "The children-bolides, the Philosophy (of Education) and the "good conscience" (2004), in: D.G. Camhy & R. Born (eds), Encouraging Philosophical Thinking. Germany, Academia Verlag.

    - "Ποιος σκέφτεται καλύτερα; Φιλοσοφία: το φάντασμα στη μηχανή". Childhood & Philosophy, 1 (3), jan./jun. 2006.

  - Theodoropoulou, Elena - Monioudi, Mania (2010): "Notes from a philosophical laboratory for Kindergartners / Practical Part. In: Vocational Professionalization by Practicing Philosophy (with Children) / Lifelong Learning Program Leonardo da Vinci / VP3: E-booklet, p. 85-100 

 

2) Αντώνης Καναβούρας (kanavour@yahoo.gr)

    Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα: "Η πρόσληψη και η κατανόηση των φιλοσοφικών εννοιών από τα παιδιά". Έχει μεταπτυχιακή ειδίκευση (Μάστερ) με θέμα της διπλωματικής του εργασίας: "Φιλοσοφία για παιδιά: μια εναλλακτική πρόταση για τη χρήση και την αξιοποίηση της φιλοσοφίας στη δημόσια εκπαίδευση". Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

    - "Αναδόμηση της εκπαιδευτικής πρακτικής: διαφορετικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της κριτικής σκέψης και του στοχασμού". Ανακοίνωση στο 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

    - "Ο ρόλος των συναισθημάτων στο στοχασμό και στη σύγχρονη εκπαίδευση". Ανακοίνωση στο Συνέδριο που διεξήχθη στα Ιωάννινα, 17-20/5/2007, με γενικό τίτλο: "Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας".

 

3) Γρηγόρης Καραφύλλης (gkarafyl@cc.uoi.gr)

    Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

    - Η Φιλοσοφία της Παιδείας. Γνωσιολογικά και Ηθικά Ζητήματα. 4η έκδοση, εκδόσεις "Βάνιας", Θεσσαλονίκη 2007 (1η έκδοση 1995).

    - "Φιλοσοφικές αντιλήψεις του Charles Peirce και του John Dewey για την εκπαιδευτική θεωρία". Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. Ι, τεύχος 36 (2003), σσ. 127-156.

 

4) Σοφία Νικολιδάκη (sofia.nikolidaki@students.newport.ac.uk)

    Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Newport με θέμα που αφορά τη Φιλοσοφία για παιδιά.

    Μάστερ Φιλοσοφίας με θέμα: "Φιλοσοφία για παιδιά. Κριτική προσέγγιση του προγράμματος του Matthew Lipman", Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 2005.

 

5) Γιάννης Τζαβάρας (itzavar@edc.uoc.gr)

    Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

    - Προβλήματα Φιλοσοφίας της παιδείας. Ρέθυμνο 2000.

    - Εγχειρίδιο φιλοσοφίας. Διδασκαλία της Φιλοσοφίας με διαλογική κι ερευνητική μέθοδο. Γ΄ έκδοση ριζικά ανανεωμένη. Εκδόσεις "Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός", Αθήνα

2006.

    - Μετάφραση του βιβλίου: Joanna Haynes, Τα παιδιά ως φιλόσοφοι. Μάθηση μέσω έρευνας και διαλόγου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. "Μεταίχμιο", Αθήνα 2009.

 

6) Ρένια Γασπαράτου (gasparat@upatras.gr)

     Λέκτορας στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ)

   - "Φιλοσοφία για παιδιά [Philosophy for Kids]". Cogito 9 (2009), 100-102.

  - "Φιλοσοφία για παιδιά και φιλοσοφία του κοινού νου: δύο αντικρουόμενα φιλοσοφικά εγχειρήματα". Παιδαγωγικός Λόγος 3 (2007), 123-135.

  - (with Maria Kampeza): "Introducing P4C in Kindergarten in Greece". Analytic Teaching and Philosophical Praxis, Vol. 33 (2012), Issue 1, 72-82.