Αρχείο άρθρων

1. Πώς ξεκινά ένας φιλοσοφικός διάλογος με παιδιά;

2014-06-26 00:00
       Το ξεκίνημα γίνεται συνήθως με κάποιο βοήθημα, που δίνει εναύσματα για να διατυπωθούν ερωτήματα και να ξεκινήσει η συζήτηση. Το βοήθημα μπορεί να είναι: α) ένα παραμύθι ή ένα αφήγημα, β) ένα ποίημα, γ) ένα βίντεο, δ) ένα μουσικό κομμάτι ή ένα τραγούδι, ε) ένα...

Εισαγωγικά

2011-05-03 00:00
Η "Φιλοσοφία για Παιδιά" είναι ένα φιλοσοφικό-παιδαγωγικό κίνημα που ξεκίνησε από την Αμερική κατά τη δεκαετία του 1970. Το κίνημα υποστηρίζει ότι η φιλοσοφία είναι μια δραστηριότητα (και όχι ένα σύνολο θεωριών ή δεδομένων) που μπορεί και πρέπει να ασκείται από τα παιδιά 4-12 ετών ως ερευνητική,...

2. Πώς συντονίζει ο δάσκαλος μια φιλοσοφική συζήτηση με παιδιά;

2009-10-26 00:00
      Μολονότι ο δάσκαλος μπορεί να έχει προετοιμάσει κάποιους στόχους της παιδικής συζήτησης, είναι καλό να μην τους επιδιώκει "πάση θυσία", αλλά να αφήνει αρκετή πρωτοβουλία στα παιδιά, ώστε να διατυπώνουν τα ερωτήματα που ελκύουν το ενδιαφέρον τους και να επιλέγουν, με ποιο...

3. Ποιοι κανόνες διέπουν μια φιλοσοφική συζήτηση με παιδιά;

2009-10-26 00:00
    Το να τεθούν εξαρχής κανόνες για μια ορθή διεξαγωγή της φιλοσοφικής συζήτησης, ειδικά όταν πρόκειται να επακολουθήσουν και άλλες συνεδρίες, είναι μια αναπόφευκτη αλλά και δημιουργική δραστηριότητα. Κάθε σχολική ομάδα χρειάζεται να δημιουργήσει τους δικούς της κανόνες με...

fggffgfg

2009-03-22 12:43
gffgg
Είδη: 1 - 5 από 5