ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

1. Βενετή, Μαρία: Η διδασκαλία της φιλοσοφίας. Εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα 2001 (σελ. 188 κ.ε.: Η φιλοσοφία για παιδιά).

2. Θεοδωροπούλου, Έλενα: "Η Φιλοσοφία, τα παιδιά και η Φιλοσοφία της Παιδείας". Στην ιστοσελίδα: https://www.rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/issue3/1 ΘΕΩΡΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΥ 3.pdf

3. Θεοδωροπούλου, Έλενα: "Διδάσκοντας φιλοσοφία στα παιδιά". Στην ιστοσελίδα: https://www.pee.gr/wp-content/uploads/praktika_synedrion_files/e24_2_04/theodoropoyloy_elena.htm

4. Κανάκης, Ιωάννης: Η σωκρατική στρατηγική διδασκαλίας-μάθησης. Θεωρητική θεμελίωση κι εμπειρική διερεύνηση. Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1990.

5. Καραφύλλης, Γρηγόρης: "Φιλοσοφία για παιδιά και φιλοσοφίες των παιδιών". Στον τόμο: Σχολική γνώση & διδασκαλία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πρακτικά Συνεδρίου. Ιωάννινα 2002, σελ. 293-311.

6. Λαμπέ, Μπριζίτ – Πυές, Μισέλ: Τα αγόρια και τα κορίτσια. Ελεύθερη απόδοση Βίτω Αγγελοπούλου. Εκδόσεις «Άγκυρα», Αθήνα 2004.

(Στην ίδια σειρά: α) Για την αλήθεια και το ψέμα, β) Η δουλειά και το χρήμα, γ) Η ζωή και ο θάνατος, δ) Ο πόλεμος και η ειρήνη, ε) Ελεύθερος και όχι ελεύθερος, στ) Η δικαιοσύνη και η αδικία, ζ) Η δικαιοσύνη και η αδικία).

7. Lipman, Matthew: Η σκέψη στην εκπαίδευση. Μετάφραση Γιώργος Σαλαμάς. Εκδόσεις "Πατάκη", Αθήνα 2006.

8. Μπρενιφιέ, Οσκάρ (Brenifier, Oscar): Εγώ! Τι είμαι; Σειρά «Σκέψου μαζί μου», Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2005. (Στην ίδια σειρά: α) Το καλό και το κακό! Τι είναι; β) Η ζωή! Τι είναι;).

9. Νικολιδάκη, Σοφία: "Φιλοσοφία για παιδιά". Κριτική προσέγγιση του προγράμματος του Matthew Lipman. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φ.Κ.Σ., Τομέας Φιλοσοφίας, Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία, Ρέθυμνο, Μάρτιος 2005. https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/3/4/c/attached-metadata-dlib-2005nikolidaki/2005nikolidaki.pdf

10. Sharp, Ann Margaret & Splitter, Laurance Joseph: Φιλοσοφία για Παιδιά. Το Κουκλονοσοκομείο και Δίνοντας νόημα στον κόσμο μου. Ένα πρόγραμμα για το παιδί και τον εκπαιδευτικό της Προσχολικής Αγωγής. Μετάφραση - Εισαγωγή - Σημειώσεις: Έλενα Θεοδωροπούλου. Εκδόσεις "Ατραπός", Αθήνα 2007.

11. Φίλιπς, Κρίστοφερ: Η Λέσχη των Φιλοσόφων. Μετάφραση Σοφία Δαρτζάλη. Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2003.